Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lần đầu tiên xuất khẩu 100.000 tấn đường
18 | 07 | 2011
Trong khi đó, lượng đường nhập khẩu chính ngạch thời gian qua là 98.000 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước trên 50.800 tấn

Ngày 15/7, tại buổi tổng kết sản xuất và chế biến mía đường niên vụ 2010 - 2011 ở TPHCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cho biết, năng suất mía tăng nhanh lên 60,5 tấn/ha (vụ trước là 51,7 tấn/ha), giá mía ở mức khá cao (bình quân 1 triệu đồng/tấn) nên các nhà máy đường đều có lãi. Đây là những nét khởi sắc, đánh dấu giai đoạn phát triển mới.

Theo Bộ NN-PTNT, diện tích mía cả nước niên vụ 2010 - 2011 là 271.400ha (tăng hơn 6.300ha), trong đó, nhà máy ký hợp đồng đầu tư và mua hơn 218.600ha.

Do được chăm sóc tốt nên sản lượng mía cả nước đạt 16,4 triệu tấn (tăng hơn vụ trước 2,7 triệu tấn mía). 39 nhà máy đã ép được 12,5 triệu tấn mía, chế biến ra 1,15 triệu tấn đường (tăng hơn 260.400 tấn).

Lần đầu tiên, Việt Nam đã xuất khẩu 100.000 tấn đường sang Trung Quốc. Trong khi đó, lượng đường nhập khẩu chính ngạch thời gian qua là 98.000 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước trên 50.800 tấn.

Theo SGGPBáo cáo phân tích thị trường