Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan tăng giá bán lẻ đường nội địa lên 0,74 USD/kg
09 | 05 | 2008
Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn nhất châu Á, sẽ tăng giá đường trong nước thêm 29% nhằm giúp tăng thu nhập cho người sản xuất đường.
Đợt tăng giá đường lần đầu tiên kể từ năm 2006 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/08 và như vậy giá bán lẻ đường túi loại 1 kg sẽ tăng từ 18,25 baht (0,57 USD) lên 23,60 baht (0,74 USD)
"The price rise is in line with world prices and should benefit farmers,"
Ông Yanyong Phuangrach, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết giá đường trong nước tăng là phù hợp với giá đường trên thị trường quốc tế và có lợi cho người nông dân.
Nội các Thái Lan cũng vừa nhất trí nâng giá thu mua mía ban đầu của niên vụ 2007/08 lên 807 baht (25,47 USD)/tấn so với mức 700 baht/tấn hồi đầu năm. Mức giá ban đầu, thường được đặt ra trước vụ thu hoạch và dựa trên giá quốc tế, là giá mà các nhà máy phải trả cho nông dân vào đầu vụ thu hoạch và vụ ép mía.
Tuy nhiên, giá đường trong nước của Thái Lan tăng sẽ không ảnh hưởng tới giá xuất khẩu vì mỗi năm Thái Lan chỉ để 2 triệu tấn tấn đường cho tiêu thụ trong nước. Theo Bộ Nông nghiệp Thái Lan, năm nay nước này có thể thu hoạch 70 triệu tấn mía, tương đương 7 triệu tấn đường.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường