Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cân bằng cung- cầu thị trường đường thế giới phụ thuộc vào Braxin
08 | 05 | 2008
Braxin có thể một mình quyết định cân bằng cầu- cung trên thị trường niên vụ 2008/09, dư thừa hay thiếu hụt.
Theo hãng ED&F Man, thị trường đường đã thống nhất ý kiến về số liệu sản lượng mía năm 2008 của khu vực Trung- Nam Braxin sẽ đạt 495 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2007. Nước này sẽ sử dụng khoảng 42,5% sản lượng mía cho sản xuất đường và 57,5% cho sản xuất ethanol, với khối lượng đường và ethanol lần lượt đạt 29 triệu tấn và 24 tỷ m3.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giá đường và giá ethanol mới là yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà sản xuất khi họ quyết định mặt hàng sẽ tập trung để sản xuất. Hiện nay tỷ lệ tương ứng là rất tương đồng, nhưng tỷ lệ này có thể thay đổi. Một phần trăm tăng cho sản xuất đường sẽ khiến sản lượng đường tăng thêm 0,7 triệu tấn và giảm 0,4 triệu m3 ethanol.

Nhưng trên lý thuyết, khối lượng mía dành cho sản xuất đường có thể sẽ đạt 45% tổng sản lượng.

ED&F Man cho biết, cạnh tranh về đất trồng được dự báo sẽ khiến sản lượng đường ở nhiều nước trên thế giới sẽ giảm. Braxin là một trong số ít những nước sẽ tăng sản lượng đường trong niên vụ 2008/09.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường