Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá điều giảm do nhu cầu giảm
26 | 07 | 2011
Tại thị trường Ấn Độ, giá điều giảm 5 Rs/kg do nhu cầu của những nhà bán lẻ và gom hàng dự trữ giảm.

Nguồn cung hàng dồi dào giúp lấp đầy các khó dự trữ đã gây áp lực lên giá điều. Giá điều nhân No 180, 210, 240, 230 đều giảm 5 Rs, xuống mức lần lượt 685 – 695 Rs/kg, 615 – 635 Rs/kg, 575 – 605 Rs/kg và 520 – 570 Rs/kg.

Các nhà phân tích thị trường cho biết nhu cầu của các nhà bán lẻ và thu mua dự trữ giảm, trong khi lượng tồn kho dồi dào đã kéo giá điều nhân xuống trên thị trường trái cây khô bán buôn.

Giá một số loại hạt điều chào bán trên thị trường trong ngày 25/7:

Loại hạt/quả

Giá (Rs/kg)

Điều nhân vỡ 4 mảnh

415 – 480

Điều nhân vỡ 8 mảnh

365 – 440

Điều nhân No 180

685 – 695

Điều nhân No 210

615 – 635

Điều nhân No 240

575 – 605

Điều nhân No 320

520 – 605

Điều nhân vỡ 2 mảnh

420 - 500Báo cáo phân tích thị trường