Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam đã xuất gần 4,7 triệu tấn gạo
09 | 08 | 2011
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng tăng cả về lượng và giá trị.

Theo Hip hi lương thc Vit Nam (VFA), tháng 7 năm nay c nước xut khu 706,78 nghìn tn go, tr giá 340 triu USD, đưa xut khu 7 tháng đt 4,62 triu tn, tr giá 2,19 t USD. So vi cùng kỳ năm ngoái tăng 16,7% v lượng và 20,1% v giá tr.

Tính đến hết ngày 4/8, xut khu go ước đt 4,67 triu tn, tr giá 2,21 t USD.

Giá xut khu go ca Vit Nam trong 7 tháng đu năm nay vào khong 473,3 USD/tn, tăng 8% so vi cùng kỳ năm ngoái. Bên cnh đó, trong tháng 7 các nhà xut khu trong nước tiếp tc ký hp đng mi vi khi lượng k lc mt triu tn đưa xut khu go trong nước tăng c v lượng và giá tr.

Thi gian qua, các nước nhp khu go tìm kiếm nhà cung cp mi khi nước xut khu ln nht thế gii là Thái Lan d kiến nâng giá bán go. Ngoài ra sn lượng go ca M có kh năng gim 30% trong năm nay trong lúc nhu cu ngũ cc t các th trường châu Á như Indonesia, Malaysia và Philippines vn cao.

Tuy nhiên vic tăng sn lượng xut khu được VFA cam kết s không làm tn thương th trường trong nước.

Theo

VFA


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ