Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phương thức đăng ký truy xuất nguồn gốc mới của GAA
19 | 08 | 2011
Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) đưa ra phương thức đăng ký truy xuất nguồn gốc mới, theo đó, kể từ ngày 1/9/2011, Quy phạm nuôi trồng thủy sản tốt nhất (BAP) của GAA sẽ không bắt buộc phải đăng ký truy xuất nguồn gốc như trước đây.

Các DN đăng ký tham gia chứng nhận BAP có thể sử dụng phần mềm truy xuất trực tuyến hiện có hoặc trang bị hệ thống kiểm tra khác, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc của BAP và được chứng nhận bởi bên thứ 3 độc lập.

BAP được áp dụng cho trại giống, cơ sở nuôi và nhà máy chế biến các sản phẩm tôm, cá tra, cá rô phi…và được nhiều nhà NK Mỹ yêu cầu bắt buộc đối với các công ty XK ở các nước thứ 3.

Hiện đã có 18 DN Việt Nam đạt được chứng nhận BAP cho sản phẩm tôm là các công ty Minh Phú, Cadovimex (Dragon Vietnam), Thuận Phước, Seaprimexco Vietnam, Cafish, Nha Trang Fisco, Utxi, Stapimex, Sea Minh Hải, Bim Seafood, Camimex, Phuong Nam, Nha Trang Seafood F17, Fimex VN, Vietnam FishOne, Incomfish, Truc An và Viet I-Mei. Hai cơ sở được chứng nhận cho sản phẩm cá tra là QVD Đồng Tháp và Cadovimex II. Công ty Vĩnh Hoàn đang tham gia để đánh giá và chờ được cấp chứng nhận cho cả cơ sở nuôi cá tra và nhà máy chế biến cá tra.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường