Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá thành sản xuất cá tra không dưới 24.000 đ/kg
18 | 08 | 2011
Khi hạch toán giá thành cá tra, doanh nghiệp đã bỏ qua một số chi phí khiến giá thành sản xuất cá tra của nông dân thấp hơn thực tế.

Nhiều nông dân cho rằng giá thành sản xuất cá tra thực tế là 24.000đ/kg, cao hơn 4.000đ/kg so với cách tính của một số doanh nghiệp thu mua. Với giá thành đó, người nuôi không thể có lãi nếu giá bán cá nguyên liệu dao động ở mức trên dưới 24.000đ/kg.

Theo ông Lê Chí Bình, phó chủ tịch hiệp hội Nuôi và Chế biến Thủy sản An Giang, cách hạch toán giá thành sản xuất cá tra như một số doanh nghiệp đưa ra không phản ánh đủ những khoản mục chi phí làm cho kết quả tính giá thành sản xuất cá tra của nông dân thấp hơn thực tế.

Ngoài ra, trong cách hạch toán giá thành, một số khoản mục chi phí khác đã bị bỏ qua, như khấu hao tài sản cố định, điện sinh hoạt, chi phí đánh bắt cá, phí chứng nhận (nếu có), tập huấn kỹ thuật, …

Hạch toán những chi phí này khá phức tạp khiến người nuôi tưởng rằng đã có lãi khi bán sản phẩm ở giá thấp.

Theo VietfishBáo cáo phân tích thị trường