Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính sách về thủy sản của EU dự kiến áp dụng vào đầu năm 2013
20 | 08 | 2011
Ủy ban châu Âu đã đề ra kế hoạch quản lý nghề cá ở châu Âu thông qua các kế hoạch nhằm đảm bảo cho tương lai nghề cá bền vững ở châu Âu và tác động tích cực đến chính sách thủy sản của các khu vực và quốc gia nằm ngoài EU.

Trong kiến nghị  quan trọng để cải cách chính sách thủy sản chung EU (CFP), Ủy ban châu Âu đã đề ra một cách tiếp cận triệt để quản lý nghề cá ở châu Âu. Các kế hoạch sẽ đảm bảo nguồn cá và sinh kế của ngư dân cho tương lai khi kiên quyết chấm dứt khai thác quá mức làm cạn kiệt nguồn cá. Cuộc cải cách sẽ giới thiệu một cách tiếp cận phân cấp quản lý nghề cá dựa trên cơ sở khoa học theo khu vực và lưu vực biển, giới thiệu các tiêu chuẩn quản trị tốt hơn trong EU và trên cấp độ quốc tế thông qua các hiệp định về thủy sản bền vững.  Hành động này là cần thiết ngay bây giờ để có được tất cả các nguồn cá  trở lại trạng thái lành mạnh để duy trì cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Với điều kiện tiên quyết này, ngư dân có thể tiếp tục đánh bắt thủy sản và cải thiện cuộc sống tốt hơn.

 Tính bền vững và giải pháp lâu dài là những điểm chính đề xuất hiện nay đặt ra các yếu tố sau:

·        Tất cả các nguồn cá sẽ được đưa đến mức độ bền vững vào năm 2015  phù hợp với các cam kết quốc tế của EU.

·        Cách tiếp cận hệ sinh thái sẽ được áp dụng cho tất cả các ngành thủy sản, với các kế hoạch quản lý lâu dài dựa trên cơ sở khoa học sẵn có tốt nhất.

·        Các chất thải của nguồn thức ăn và các thiệt hại kinh tế gây ra bằng cách thả cá đánh bắt không như mong muốn trở lại xuống biển, được gọi là "loại bỏ" sẽ được ngăn chặn. Ngư dân sẽ có nghĩa vụ với đối với tất cả các loại cá mà họ đánh bắt được.

·        Các đề nghị cũng bao gồm các mục tiêu rõ ràng và khung thời gian để ngăn chặn việc đánh bắt quá mức, cách tiếp cận dựa trên thị trường bắt buộc cá nhân phải giao dịch hạn ngạch đánh bắt đăng ký bắt buộc hay còn gọi là cổ phiếu đánh bắt thủy sản, các biện pháp hỗ trợ cho nghề cá quy mô nhỏ, cải thiện thu thập dữ liệu và chiến lược để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững ở châu Âu.

·        Người tiêu dùng sẽ có thể để có được thông tin tốt hơn về chất lượng và tính bền vững của sản phẩm mà họ mua.

·        Nguyên tắc và mục tiêu chính sách chung sẽ được quy định từ Brussels, trong khi các nước thành viên sẽ phải quyết định và áp dụng các biện pháp bảo tồn thích hợp nhất. Ngoài ra để đơn giản hóa quá trình, điều này sẽ ủng hộ giải pháp phù hợp với nhu cầu của khu vực và địa phương.

·        Các nhà khai thác trong toàn ngành đánh cá sẽ phải thực hiện kế hoạch để thích ứng với kích thước đội tàu với khả năng đánh bắt cá.Tổ chức của ngư dân sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo  thị trường và tăng lợi nhuận của ngư dân.

·        Hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được cấp cho các sáng kiến thân thiện với môi trường ​góp phần tăng trưởng thông minh và bền vững. Một cơ chế kiểm soát chặt chẽ sẽ loại trừ bất kỳ tài trợ sai lầm của các hoạt động bất hợp pháp hoặc dư thừa.

·        Trong quan hệ với tổ chức quốc tế và quan hệ với các nước thứ ba, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng ra bên ngoài với các tổ chức quốc tế và quốc gia nhằm thúc đẩy việc quản lý tốt hơn của các chính sách quản lý của các quốc gia trong phần còn lại của thế giới.

 Thủy sản EU bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề liên quan đến nhau. Hầu hết thủy sản đang bị đánh bắt quá mức bởi các đội tàu đánh cá hiện đại và hiệu quả cao. Các cơ hội phát triển về kinh tế biển ít dần do khai thác thủy sản cạn kiệt năm này qua năm khác với cộng đồng ven biển thường phụ thuộc vào đánh bắt cá. Trong các quyết định, các nhà lãnh đạo chính trị có xu hướng tạo điều kiện cho lợi ích ngắn hạn hơn là bảo tồn nguồn tài nguyên lâu dài và nguồn cơ sở pháp lý xuất phát từ EC đến nay đã khuyến khích khu vực kinh tế nhỏ phải hành xử có trách nhiệm và đóng góp vào việc sử dụng  tài nguyên bền vững.

Từ năm 2009,  một bản giấy xanh (Green Paper) phân tích những thiếu sót của chính sách hiện tại và tham khảo công chứng kéo dài cho đến cuối năm 2010.  Sau khi tham khảo ý kiến ​​và kết luận từ một số sự kiện của các bên liên quan cho việc chuẩn bị  gói cải cách hiện nay, trong đó bao gồm các thành phần sau:

Đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh cho một Quy chế mới thiết lập ra các quy tắc chính của CFP.

Đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh cho  chính sách thị trường mới

Thông tin về kích thước bên ngoài của CFP.

Thông tin về các liên kết trước và sau.

Gói giải pháp mới này đang được trình lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng thông qua theo thủ tục pháp lý thông thường là quyết định đồng thuận. Ủy ban châu Âu có mục tiêu thông qua và có hiệu lực các quy định mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Vào cuối năm 2011,  Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch tạo cơ chế tài trợ mới cho nghề cá và chính sách hàng hải, phù hợp với khung tài chính hàng năm.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ