Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thủy sản vào Nhật Bản giảm 9% trong tháng 7
30 | 08 | 2011
Theo báo cáo thương mại sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, tháng 7/2011, NK thủy sản của nước này giảm 9%, đạt 160.000 tấn, trong đó NK tôm giảm mạnh nhất 13,4%, đạt 16.714 tấn

Tổng NK thủy sản trong tháng 7 giảm 9% về khối lượng, đạt 164.237 tấn, và giảm 3,2% về giá trị, đạt 1,3 tỷ USD.

NK thủy sản vào Nhật Bản từ Mỹ giảm mạnh nhất 17,2%, đạt 20.783 tấn; NK từ EU giảm 11,2%, đạt 4.357 tấn. Tuy nhiên, NK thủy sản từ Trung Quốc vào Nhật Bản tăng 1,4% về khối lượng, đạt 31.308 tấn và tăng 8,2% về giá trị. 

Tổng NK thủy sản từ Châu Á giảm 8,2% xuống 88.069 tấn, trong đó NK tôm từ Châu Á giảm 13,3%, đạt 14.095 tấn.  Hàng hóa NK từ các nước ASEAN vào Nhật Bản giảm 15,5%, trong đó sản phẩm chính (tôm) giảm 18,4%.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường