Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ: Năm tài khoá 2010 – 2011, xuất khẩu thuỷ sản đạt 2,8 tỷ USD
29 | 08 | 2011
Lần đầu tiên, xuất khẩu thuỷ sản Ấn Độ đạt mức kỷ lục 2,8 tỷ USD trong năm tài khoá 2010 – 2011

Theo Cơ quan xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản Ấn Độ (MPEDA), kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của nước này trong năm tài khoá 2010 – 2011 đạt 813.091 tấn, với giá trị đạt 2,8 tỷ USD, tăng 19,85% về lượng và 33,95% về giá trị so với cùng kỳ năm tài khoá trước đó. Sản lượng tôm thẻ và tôm sú của Ấn Độ đều tăng, cộng với giá các mặt hàng thuỷ sản trên thị trường quốc tế như mực ống, tôm và mực nang đều ở mức cao, giúp kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Ấn Độ tăng cao.

Tôm đông lạnh tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chính của Ấn Độ, chiếm 44,17% trong tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của nước này. Kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh tăng 16,02% về lượng và 42,9% về  giá trị. Cá là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất về lượng và thứ hai về giá trị, chiếm 38,42% lượng xuất khẩu và 20,42% về giá trị so với năm tài khoá trước.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mực nang đạt 25% về giá trị. Giá xuất khẩu tăng 34,18% nhưng lượng xuất khẩu giảm nhẹ 6,84%.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thuỷ sản khô, tươi sống và ướp lạnh tăng mạnh về giá trị so với năm tài khoá trước. Kim ngạch xuất khẩu mực ống đông lạnh tăng vọt 42,53% về lượng và 69,14% về giá trị so với năm tài khoá trước. Giá xuất khẩu cũng tăng 18,67%.

EU vẫn là thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất của Ấn Độ, với tỷ trọng 26,78% về giá trị, theo sau là Đông Nam Á (16,43%), Trung Quốc (15,41%), Mỹ (15,35%), Nhật Bản (16,06%) và các nước khác chiếm 7,79%.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ tăng 50% về lượng và 105% về giá trị. Giá xuất khẩu trung bình tăng 8,75% so với năm tài khoá trước.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Ấn Độ sang các nước Đông Nam Á và Trung Đông cũng tăng mạnh, 57% về lượng và 26% về giá trị. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang các nước châu Phi cũng tăng vọt.

MPEDA rất lạc quan về tình hình xuất khẩu thuỷ sản do sự tăng trưởng mạnh này diễn ra trong khi kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái với cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, kinh tế Mỹ đình đốn cũng như bất ổn chính trị tại Trung Đông.

MPEDA đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD các sản phẩm thuỷ sản trong năm tài khoá 2011 – 2012. Hoạt động sản xuất tôm thẻ chân trắng được mở rộng, cơ sở hạ tầng và thiết bị sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng được cải tiến và hoạt động xuất khẩu tăng nhanh sang thị trường Nhật Bản từ sau thảm hoạ động đất sóng thần là những yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của nước này.

Kim Dung AGROINFO

Theo fis.com


Báo cáo phân tích thị trường