Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố :Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2011"
24 | 10 | 2011
Tiếp theo loạt báo cáo thường niên và quý ngành hàng Thuỷ sản, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2011: Vượt qua thách thức. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong 9 tháng đầu năm nay và triển vọng thị trường thủy sản trong nước và quốc tế những tháng cuối năm 2011.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Tình hình sản xuất-chế biến-xuất khẩu thuỷ sản 9 tháng đầu năm 2011;
(2) Những điều kiện hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam vượt qua thách thức;
(3) Thương mại thuỷ sản Việt Nam, thế giới 9 tháng đầu năm 2011;
(4) Diễn biến và khuynh hướng giá thủy sản Việt Nam và quốc tế;
(5) Triển vọng thương mại thuỷ sản thế giới và Việt Nam những tháng cuối năm 2011.

Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2011: Vượt qua thách thức sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Hiệp hội Thương nhân nghề cá Nhật Bản (JFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường