Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO"
21 | 12 | 2012
Sau năm năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng đã có những biến chuyển lớn cả về chất và lượng. Hoạt động sản xuất, thương mại các ngành hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cũng chứng kiến những thay đổi cùng với sự hội nhập sâu, rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới.


Với mong muốn cung cấp cho Quý độc giả những thông tin hữu ích và những phân tích sâu sắc về sự thay đổi của các ngành hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 5 năm trước và sau gia nhập WTO, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý độc giả “Báo cáo ngành hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”.


Báo cáo là sự tổng hợp của hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng về ngành hàng, từ sản xuất đến thương mại,chính sách, thị trường, với những phân tích cụ thể về tình hình sản xuất, chế biến, thương mại trong và ngoài nước, biến động giá cả, các chính sách và những thách thức trong quá trình hội nhập của từng ngành hàng.


Báo cáo sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương Việt Nam.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ