Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng ngũ cốc toàn cầu qua các niên vụ
20 | 12 | 2012
Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thu hoạch ngũ cốc toàn qua các niên vụ như sau
 
Đvt: triệu tấn

 
Ước tính niên vụ 2011/12 (T12)
Ước tính niên vụ 2011/12 (T11)
Ước tính niên vụ 2012/13 (T12)
Ước tính niên vụ 2012/13 (T11)
Lúa mì
Argentina
 
15,50
 
11,50
Australia
 
 29,52
 
21,00
Canada
 
25,26
 
26,70
EU-27
 
137,23
 
131,82
Ấn Độ
 
86,87
 
93,90
FSU-12
 
 114,80
 
77,79
Nga
 
56,23
 
38,00
Kazakhstan
 
22,73
 
10,50
Ukraine
 
22,12
 
15,50
Ngô
Trung Quốc
 
192,78
 
200,00
Argentina
 
21,00
 
28,00
Nam Phi
 
12,00
 
13,50
FSU-12
 
33,70
 
32,46
Ukraine
 
22,84
 
21,00
Brazil
 
73,00
 
 70,00
Đậu tương
Argentina
 
41,00
 
55,00
Brazil
 
65,50
 
81,00Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ