Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ Việt Nam khẳng định thương hiệu
01 | 12 | 2008
Đây là đánh giá chung sau 2 năm gia nhập WTO đối với các ngành hàng trên của Bộ Công thương, Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế...
Ngày 28/11, Bộ Công thương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động hội nhập sau 2 năm gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam, chuyên ngành chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ và thủy sản”.

Theo báo cáo, sau 2 năm gia nhập WTO, ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ đạt nhiều thành tựu đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng lên, trở thành một trong số những ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước. Sản phẩm gỗ và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam dần khẳng định được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường thế giới./.
Nguồn: Thanh niên
Báo cáo phân tích thị trường