Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố “Báo cáo ngành Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Quý III/2011”
17 | 11 | 2011
AGROINFO - Thuốc BVTV là một vật tư nông nghiệp vô cùng quan trọng của Việt Nam với giá trị lên tới 500 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên trong những năm qua, có rất ít các tài liệu mô tả, đánh giá và nghiên cứu về thị trường thuốc BVTV của Việt Nam. Do đó, “Báo cáo ngành Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Quý III/2011” được thực hiện với mục tiêu đưa ra những bức tranh toàn cảnh về thị trường thuốc BVTV Việt Nam tính từ đầu năm 2011 cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc bảo vệ thực vật năm 2010, quý I, II, III/2011 và triển vọng về các xu hướng của thị trường cuối năm 2011.
Báo cáo gồm những nội dung chính:
·         Cung, cầu thị trường thuốc bảo vệ thực vật trong nước và thế giới
·         Biến động giá cả thị trường
·         Tình hình thương mại thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam
·         Triển vọng thị trường và giá tiêu dùng nội địa
Báo cáo ngành Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Quý III/2011 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan…

Thông tin về báo cáo xem tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường