Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1/1/2012, áp thuế xuất nhập khẩu 0% với 2 nhóm mặt hàng xuất xứ từ Lào
30 | 12 | 2011
Theo Bộ Công Thương, thóc, gạo các loại, lá và cọng thuốc lá có xuất xứ từ Lào sẽ chính thức được áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 0% từ 1/1/ 2012.
Đây là nội dung quy định tại Thông tư 44/2011/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành ngày 26/12/2011. Theo đó, tổng lượng hạn ngạch năm 2012 đối với nhóm mặt hàng thóc và gạo các loại là 70.000 tấn quy gạo (tỷ lệ quy đổi 2 thóc = 1,2 gạo); hạn ngạch năm 2012 đối với nhóm mặt hàng lá và cọng thuốc lá là 3.000 tấn.
Điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% là: hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O mẫu S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp và được thông quan qua 12 cặp cửa khẩu quy định trong Thông tư. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).
Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.
Theo cpv.org


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ