Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miễn thuế nhập khẩu nông sản từ Campuchia
22 | 02 | 2008

Hàng nông sản nhập khẩu chưa qua chế biến do các doanh nghiệp VN hỗ trợ bằng hình thức bỏ vốn trực tiếp hoặc tự trồng..., tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới VN, sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Khoản thuế ưu đãi đặc biệt này được áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2008. Các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện để áp dụng mức thuế suất này nhưng đã nộp thuế với mức cao hơn sẽ được xử lý hoàn trả tiền chênh lệch. Đây là quy định mới do Bộ Tài chính vừa ban hành.
Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất 0% phải có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Campuchia theo hướng dẫn và phải thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu trong Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia.

Đối với mặt hàng thóc, gạo, nếu nhập khẩu vượt quá số lượng quy định sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu CEPT hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường.Báo cáo phân tích thị trường