Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cà phê kỳ hạn tại NYBOT lúc 9 h sáng ngày 24/12/2012
24 | 12 | 2012
 
Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
143,25
146,85
141,85
146,60
142,95
146,45
149,50
144,75
149,35
145,80
148,05
152,10
148,00
152,05
148,55
151,75
154,90
151,75
154,90
151,45
156,15
158,95
155,95
158,95
155,50
160,05
162,85
159,80
162,85
159,40
-
165,15
165,15
165,15
161,80
-
167,50
167,50
167,50
164,15
-
169,45
169,45
169,45
166,10
-
171,35
171,35
171,35
168,00
-
175,80
175,80
175,80
172,45
-
175,80
175,80
175,80
172,45
-
175,80
175,80
175,80
172,45
-
175,80
175,80
175,80
172,45Nguồn: VINANET
Báo cáo phân tích thị trường