Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng quan thị trường lúa gạo Việt Nam
28 | 01 | 2013
Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong lúa Đông – Xuân. Vụ thu hoạch tới sẽ bắt đầu từ cuối tháng 2-2013.
Sản lượng lúa vụ Hè Thu dự báo tăng lên 9,26 triệu tấn, từ mức 8,66 triệu tấn năm ngoái.
ĐBSCL sản xuất 23,18 triệu tấn lúa năm 2011, tương đương 55% tổng sản lượng toàn quốc. Khu vực này cung cấp 90% tổng lượng gạo xuất khẩu.
Việt Nam giữ lại 20% sản lượng lúa để dự trữ, và nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch xuống 5-6% tổng sản lượng lúa vào năm 2020, từ mức 12% hiện nay và 13,7% năm 2011.
Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới và có gần 160 nhà xuất khẩu, lớn nhất là Vinafood 2.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam chiếm 1/5 tổng xuất khẩu gạo toàn cầu, với những khách hàng chủ chốt năm qua là Trung Quốc, Philippine, Malaysia, Indonesia, Bờ Biển Ngà…
Các số liệu thống kê (xuất khẩu tính theo tấn, diện tích tính theo ha)

 
2012
2011
2010
 Sản lượng lúa
43,66 triệu
 42,40 triệu
 39,99 triệu
 Vụ đông xuân
20,29 triệu
 19,79 triệu
 19,22 triệu
 Vụ hè thu
13,97 triệu
 13,34 triệu
 11,59 triệu
 Vụ thứ 3
 9,40 triệu
9,20 triệu
9,18 triệu
Tổng diện tích 3 vụ
7,76 triệu
 7,65 triệu
7,49 triệu
Tiêu thụ lúa
 29,0 triệu
 27,52 triệu
 28 triệu
Xuất khẩu gạo
8,05 triệu
7,11 triệu
6,89 triệu
Tồn trữ gạo cuối năm
0,7-0,8 triệu
1,10 triệu
0,84 triệu
Giá (USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn)
5% tấm
400-500
440-590
 
25% tấm
360-470
400-555
 

 (T.H – Reuters/ Tổng cục Thống kê, các Bộ, các thương gia)


Báo cáo phân tích thị trường