Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Ấn Độ đạt 23 triệu tấn từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013
05 | 04 | 2013
Các nhà máy đường của Ấn Độ đã sản xuất 23 triệu tấn đường từ 1/10 đến 31/3, ít hơn khoảng 2% so với một năm trước.

Hiệp hội các nhà máy đường của Ấn Độ (ISMA) cho biết bang Maharashtra sản xuất hàng đầu đã đưa ra 7,7 triệu tấn trong giai đoạn này, thấp hơn khoảng 4% so với năm trước.


Sản lượng từ nhà sản xuất Uttar Pradesh tại phía bắc Ấn Độ, lớn thứ hai của nước này đã đạt 6,7 triệu tấn, gần như không đổi so với một năm trước.
Ấn Độ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới và là nước sản xuất lớn nhất sau Brazil có thể sản xuất 24,6 triệu tấn đường trong niên vụ 2012/13 so với nhu cầu hàng năm khoảng 22 triệu tấn.


Reuters
 
 Báo cáo phân tích thị trường