Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc nhu cầu nhập khẩu đường tăng mạnh.
04 | 06 | 2012
Trên tờ thời báo kinh tế Trung Quốc ra ngày 22/05/2012 báo cáo : nhu cầu nhập khẩu đường ở Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm tăng khá mạnh.


Theo số liệu thống kê từ Tổng cục hải quan Trung Quốc vào tháng 04/2012 Trung Quốc nhập khẩu 311.091 tấn đường tăng 156.600 tấn so với tháng 03/2012. Tổng lượng đường nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2012 của Trung Quốc lên tới 810.300 tấn tăng 242% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu đường trung bình tại Trung Quốc dao động từ 621,06 USD/ tấn đến 638,42 USD/tấn. Quốc gia xuất khẩu nhiều đường nhiều nhất cho Trung Quốc đứng đầu là Thái Lan( 149,320 tấn ), CuBa (94,000 tấn), Philippines (50,000 tấn), Hàn Quốc (15,217 tấn ).


Cũng theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2012 Trung Quốc đã xuất khẩu 16.189 tấn đường giảm 5.944 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Hồng Kông và Nhật Bản. Giá xuất khẩu đường tại Trung Quốc trung bình là 955.2/ tấn.


Biểu đồ lượng đường xuất nhập khẩu của Trung Quốc hàng năm
Đơn vị : tấn

Tháng
Năm 2009
Năm 20010
Năm 2011
Năm 2012
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Xuất khẩu
1
55,107
3,061
8,565
6,831
14,367
7,146
141,768
4,688
2
157,161
3,549
6,137
8,118
19,651
2,852
94,164
3,084
3
101,619
3,108
74,247
19,042
45,387
5,010
263,321
3,928
4
184,114
6,731
16,736
13,429
157,508
7,125
311,091
4,489
5
141,457
9,582
116,525
5,668
172,842
5,902
 
 
6
90,800
4,564
186,313
4,073
110,799
7,644
 
 
7
132,928
8,053
305,781
4,925
256,474
4,501
 
 
8
45,812
5,635
298,597
4,739
423,794
3,861
 
 
9
43,426
4,558
352,299
4,808
468,868
4,023
 
 
10
56,882
3,540
25,882
6,194
336,995
3,042
 
 
11
34,802
5,576
23,034
11,110
418,392
4,294
 
 
12
20,320
5,929
124,988
5,413
494,549
3,989
 
 
Tổng số
106,5 nghìn tấn
6.39
nghìn tấn
176,6
nghìn tấn
9,43 nghìn tấn
291,9 nghìn tấn
5,94
nghìn tấn
 
 

 
Nguồn   http://www.ynsugar.com


Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường