Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự báo sản lượng mía của Brazil niên vụ 2012/13
28 | 03 | 2012
Vụ thu hoạch mía đường niên vụ 2012/13 phía nam trung tâm Brazil được dự kiến cho năng xuất cao hơn trong năm nay sau khi sản lượng gây thất vọng trong niên vụ 2011/12 do cả thời tiết xấu và sự đổi mới quá chậm của các nhà máy đường lạc hậu. Việc thu hoạch được dự kiến bắt đầu trong tháng 4.

Bảng dưới là số liệu dự báo từ các nhà dự báo chính ở nước ngoài và Brazil. Dự báo chính thức đầu tiên của chính phủ phát hành vào 10/4. Sản lượng mía và đường có đơn vị triệu tấn.

Đơn vị dự báo

Sản lượng mía niên vụ 12/13

Sản lượng mía niên vụ 11/12

Sản lượng đường niên vụ 12/13

Sản lượng đường niên vụ 11/12

DATAGRO

518.3

494

33.88

31.3

AGROCONSULT

540

494

33

31.3

ARCHER

521

494

32.56

31.3

JOB

540

494

 

31.3

ECONOMIA

560

 

 

 

MACQUARIE BANK

520

494

 

31.3

ReutersTheo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường