Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam: xuất khẩu cà phê tháng 6/2013 giảm cả lượng lẫn giá
08 | 07 | 2013
Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố dữ liệu cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 6/2013 dự báo sẽ giảm 29 % về lượng và giảm 31 % về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo đó, xuất khẩu cà phê tháng 6/2013 ước đạt 100.000 tấn – tương đương 1,67 triệu bao (bao = 60kg), với tổng giá trị kim ngạch 210 triệu USD. Giảm 14,5 % về lượng và giảm 17 % về giá trị so với xuất khẩu tháng 5/2013.
 
Cũng theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2013 Việt Nam đã xuất khẩu được 117.000 tấn cà phê thu về 253 triệu USD.
 
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu cà phê đạt khối lượng tổng cộng 804.000 tấn – tương đương 13,4 triệu bao, với giá trị kim ngạch 1,72 tỷ USD, giảm 23,4 % về lượng và giảm 21,9 % về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Nguồn: Giacaphe.vn
 


Báo cáo phân tích thị trường