Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Brazil – xu hướng xuất khẩu trong tháng 6 đáng tăng nhẹ
06 | 08 | 2013
Trong tháng 6/2013, xuất khẩu sản phẩm từ gỗ (ngoại trừ bột giấy và giấy) của Brazil tăng 7.7% so với tháng 6/2012, từ mức 190.9 triệu USD lên mức 205.6 triệu USD.
Trong tháng 6/2013, giá trị xuất khẩu gỗ thông xẻ tăng 3.1% so với cùng kỳ năm 2012, từ mức 12.9 triệu USD lên mức 13.3 triệu USD. Lượng xuất khẩu giảm 2.4% từ mức 59500 m3 xuống mức 58100 m3 so với cùng kỳ so sánh.
 
Lượng xuất khẩu gỗ xẻ nhiệt đới giảm 5.4%, từ mức 31600 m3 trong tháng 6/2012 xuống 29900 m3 trong tháng 6/2013 (về giá trị, giảm từ 15.6 triệu USD xuống 15.5 triệu USD)
 
Trong tháng 6/2013, giá trị xuất khẩu gỗ dán giảm 3.2% so với cùng kỳ năm 2012, từ mức 34.2 triệu USD xuống mức 33.1 triệu USD (về khối lượng, giảm từ mức 87600 m3 xuống mức 85700 m3)
 
Trái với xu hướng của gỗ dán làm từ gỗ thông, lượng xuất khẩu gỗ dán có nguồn gốc gỗ nhiệt đới tăng 4.9%, từ mức 4100 m3 trong tháng 6/2012 lên mức 4300 m3 trong tháng 6/2013. Nhưng về giá trị xuất khẩu thì lại giảm 7.7%, từ mức 2.6 triệu USD trong tháng 6/2012 xuống 2.4 triệu USD trong tháng 6/2013.
 
Trong tháng 6/2013, xuất khẩu đồ gỗ nội, ngoại thất của nước này cũng giảm nhẹ, giá trị xuất khẩu đồ gỗ nội, ngoại thất giảm từ mức 38.2 triệu USDS trong thangs/2012 xuống 37.9 triệu USD trong tháng 5/2013. 
 
Việt Hưng biên dịch
 


Báo cáo phân tích thị trường