Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo Xuất khẩu nông sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013"
31 | 07 | 2013
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Xuất khẩu nông sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng xu hướng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2013.
Năm 2013 được đánh giá là năm khó khăn cho xuất khẩu nông sản Việt Nam, khi nhu cầu và giá của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu tiếp nối xu hướng giảm từ giữa năm 2012. Bên cạnh đó, ngược lại, hầu hết nguồn cung mặt hàng trong nước đều có xu hướng tăng lên và điều này ảnh hưởng tới kết quả xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2013. Tính đến tháng 6, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều giảm cả về lượng và giá trị. 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường