Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tin vắn tuần 21/2013, 20-24/5/2013
28 | 05 | 2013
Thị trường tiếp tục yên tĩnh trong tuần vừa rồi do ảnh hưởng từ thị trường Việt Nam.

 

Giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn giảm xuống mức thấp hơn. Tuy nhiên, người nông dân tại Việt Nam vẫn tiếp tục ghim hàng và không muốn bán ra tại mức giá thấp hơn kỳ vọng, do đó, khiến cho thị trường không sôi động trong suốt tuần. Giá hồ tiêu Ấn Độ cho hồ tiêu đen loại Malabar ungarbled khoảng 335 INR/kg, giảm hơn so với giá 340 INR/kg của tuần trước. Tại Lampung, giá đang giữ mức 53.000 IDR/kg với lượng mua bán diễn ra thấp. Hiện đang có một lượng nhỏ hàng đang sẵn sàng được đưa ra thị trường nhưng được kỳ vọng sẽ bán được ở mức giá cao hơn. Sản lượng hồ tiêu đen ở Lampung được dự báo sẽ thấp hơn hẳn trong năm nay. Mặc dù hoạt động tái canh diễn ra trên nhiều vùng nhưng sản lượng từ các diện tích trên kỳ vọng sẽ được thu hoạch vào vụ năm 2014/15.  Tại Bangka, giá hồ tiêu trắng giảm nhẹ trong tuần. Thu hoạch hồ tiêu tại đây được kỳ vọng sẽ bắt đầu vào tháng 6/2013, còn vụ hồ tiêu tại Kalimantan kỳ vọng sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7/2013. Tại Sarawak, giá hồ tiêu cũng có xu hướng giảm, tuy nhiên tại Sri Lanka, giá hồ tiêu đã tăng khoảng 2%.
 


Bộ Môn CSCL (biên dịch)
Báo cáo phân tích thị trường