Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chỉ gần 30% rau ở Hà Nội là rau an toàn
31 | 10 | 2013
Ngày 29-10, tại hội thảo quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau từ hộ sản xuất cho đến các đầu mối phân phối, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết nhu cầu tiêu thụ rau xanh hiện nay của Hà Nội khoảng 2.600 tấn/ngày, trong khi sản lượng rau an toàn (gồm cả rau hữu cơ) xuất ra mới đạt 800 tấn/ngày (chiếm gần 30%), 70% còn lại có nguy cơ không an toàn.


Cũng tại hội thảo, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đưa ra kết quả điều tra sản phẩm rau tại năm chợ bán buôn đầu mối lớn ở Hà Nội gồm: Long Biên, Vân Nội, Dịch Vọng Hậu, Đền Lừ, Hôm - Đức Viên vào năm 2013 cho thấy chỉ 2/5 ban quản lý chợ có biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm rau, còn lại chưa áp dụng với lý do không thuộc chức năng quản lý của mình.

 


Theo Tuổi Trẻ
Báo cáo phân tích thị trường