Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gạo của Indonesia năm 2014 sẽ tăng lên 1,5 triệu tấn
06 | 05 | 2014
USDA dự báo Indonesia sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng gấp đôi so với năm trước đó do kỳ vọng rằng Cơ quan mua gạo Nhà nước (Bulog) của Indonesia sẽ mua ít hơn mục tiêu 3,85 triệu tấn gạo vào cuối năm 2014.

Về mặt chính sách, Indonesia nhập khẩu gạo nếu Bulog không duy trì kho dự trữ gạo quy định vào tháng 6 của năm bất kỳ. Trong năm 2013-2014, Bulog đặt mục tiêu mua 3,85 triệu tấn, tăng khoảng 20 % năm trước đó. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2014 Bulog đã mua chỉ 86.000 tấn gạo, giảm 80% so với khoảng 440.000 tấn mua trong cùng kỳ năm 2012-2013. 

Thường Bulog mua lúa, gạo từ nông dân khi giá thị trường thấp hơn hoặc bằng với giá mua chính thức (Harga Pembelian Pemerintah - HPP) được thiết lập bởi chính phủ Indonesia (GOI). Bulog có để duy trì một lượng dự trữ tối thiểu là 2 triệu tấn vào cuối năm 2014. Khu vực tư nhân chỉ được phép nhập khẩu gạo đặc sản như gạo Jasmine, gạo basmati, gạo sushi, cơm cho bệnh nhân tiểu đường.
 
Nguồn: Oryza
 


Báo cáo phân tích thị trường