Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Pakistan: Xuất khẩu thủy sản tăng 16%
18 | 08 | 2014
Trong năm tài chính hiện tại (tháng 7/2013-tháng 6/2014), XK thủy sản và các sản phẩm thủy sản của Pakistan đạt 367,472 triệu USD, tăng 15,68% so với 317,652 triệu USD của năm tài chính trước đó.

Về khối lượng, nước này XK 155.671 tấn thủy sản, tăng 12,25% so với 138.680 tấn của cùng kỳ năm trước đó.

XK các sản phẩm thủy sản của Pakistan đạt 31,726 triệu USD trong tháng 6/2014, tăng so với 26,351 triệu USD của tháng 6/2013 tuy nhiên giảm 24,46% so với tháng 5/2014.
 
XK thực phẩm nói chung của nước này trong năm tài khóa hiện tại giảm 2,90% đạt 4,623 tỷ USD.
 
Thâm hụt ngân sách của Pakistan giảm 2,48% trong năm tài chính hiện tại khi XK tăng 2,75% trong khi NK tăng nhẹ 0,36% so với cùng kỳ năm trước đó.
 
Nguồn: VASEP
 


Báo cáo phân tích thị trường