Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TOR CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÁC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH LÚA GẠO
04 | 08 | 2014
Lúa gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu. Lúa gạo là một trong ba ngành hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản. Do đó, việc xây dựng đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo là một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam.

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÁC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG

 PHÁT TRIỂN NGÀNH LÚA GẠO

 

1.      Giới thiệu chung:

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mục tiêu của đề án là (i) duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, (ii) nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, (iii) tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực khác đối với môi trường. Đây là một Đề án quan trọng nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp thực sự tăng trưởng về chất, góp phần vực dậy nền kinh tế.

Do sản xuất lúa gạo là nguồn thu nhập và cung cấp lương thực chính của các hộ nông dân, nên chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn gắn liền với phát triển ngành hàng lúa gạo. Lúa gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu. Lúa gạo là một trong ba ngành hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản. Do đó, việc xây dựng đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo là một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam.

2.      Mục tiêu

-          Đánh giá được các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạp

3.      Nội dung công việc

3.1.            Thu thập thông tin thứ cấp về thị trường gạo thế giới

3.2.            Rà soát và đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo

4.      Thời gian thực hiện

Từ ngày 20/08/2014 từ ngày 30/09/2014

5.      Sản phẩm bàn giao

5.1.            Các số liệu thứ, dữ liệu thứ cấp về ngành lúa gạo quốc tế

5.2.            Các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo

6.      Các yêu cầu cụ thể đối với chuyên gia

-          Chuyên gia có bằng cử nhân trở lên

-          Kinh nghiệm ít nhất 06 năm trong ngành kinh tế, thương mại, đặc biệt là thông tin thương mại quốc tế

-          Chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhóm

7.      Tài chính:

Thù lao cho chuyên gia: 04 ngày chuyên gia *107 USD/ngày = 428 USD

Tương đương: 428 USD *21.246 VNĐ/USD = 9.093.288 đồng

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 4/8/2014 – 12/8/2014

 

Mọi thông tin xin liên hệ

Bà Lê Thị Kim Chung

Địa chỉ: Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; Fax: 04.39726949; Email: Le.lekimchung02@gmail.comBáo cáo phân tích thị trường