Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyển dụng chuyên gia phân tích
04 | 08 | 2014
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng chuyên gia thực hiện báo cáo ‘ Đánh giá ngành gạo và các kinh nghiệm quốc tế ( tập trung vào các vấn đề chuỗi giá trị) ” trong “Kế hoạch tái cơ cấu lúa gạo Việt Nam: Dự án viết đề xuất cho Bộ Nông nghiệp và PTNT về tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam”. Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia.

 

 
THƯ MỜI TUYỂN DỤNG
 
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng chuyên gia thực hiện báo cáo ‘ Đánh giá  ngành gạo và các kinh nghiệm quốc tế ( tập trung vào các vấn đề chuỗi giá trị) ” trong “Kế hoạch tái cơ cấu lúa gạo Việt Nam: Dự án viết đề xuất cho Bộ Nông nghiệp và PTNT về tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam”. Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia. Nội dung cụ thể như sau:
 
1. Mục tiêu
- Phân tích và đánh giá được thực trạng, triển vọng của ngành gạo Việt Nam và quốc tế
- Chọn lọc và đưa ra các giải pháp để vận dụng được một số kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao giá trị gia tăng ngành lúa gạo cho trường hợp ngành lúa gạo của Việt Nam. 
 
2. Nội dung công việc
2.1. Đánh giá được thực trạng của ngành lúa gạo Việt Nam và quốc tế
2.2. Dự báo được triển vọng ngành lúa gạo Việt Nam và quốc tế
2.3. Chọn lọc trong số các kinh nghiệm quốc tế về phát triển nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lúa gạo của một số nước, những kinh nghiệm có thể vận dụng tại Việt Nam, đề xuất những giải pháp để vận dụng các kinh nghiệm này
 
3. Thời gian thực hiện
Tháng 11/2014 (06 ngày chuyên gia)
 
4. Sản phẩm bàn giao
4.1. Các số liệu thứ, dữ liệu thứ cấp về ngành lúa gạo quốc tế
4.2. Các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo
 
5. Các yêu cầu cụ thể đối với chuyên gia
- Chuyên gia có bằng thạc sỹ trở lên
- Kinh nghiệm ít nhất 10-15 năm trong ngành kinh tế, thương mại, nông nghiệp Chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhóm
 
6. Tài chính:
Thù lao cho chuyên gia: 06 ngày chuyên gia *176 USD/ngày 
 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/8 - 14/08/2014. Mọi thông tin xin liên hệ
Chị Lê Thị Kim Chung
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội
Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com
 


Báo cáo phân tích thị trường