Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá lúa gạo ngày 8/1/2015
08 | 01 | 2015
Hiện giá lúa khô tại An Giang đang giao động từ 5.500 – 6.200 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.550 – 7.000 đồng/kg.

 Hiện giá lúa khô tại An Giang đang giao động từ 5.500 – 6.200 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.550 – 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo tại An Giang giao động trong khoảng 12.600 – 17.400 đồng/kg, còn giá gạo tại Trà Vinh đạt 6.750 – 7.800 đồng/kg.

Giá lúa tại một số địa phương ngày 8/1/2015

 

 

Đa phương

Mặt hàng

Quy cách

Giá ngày 8.1.2015

(đồng/kg)

An Giang

Lúa IR 50404

Lúa khô

5.500 - 5.700

Lúa OM 2514

Lúa khô

6.000 - 6.100

Lúa OM 1490

Lúa khô

6.000 - 6.100

Lúa OM 2517

Lúa khô

6.100 - 6.150

Lúa OM 4218

Lúa khô

6.100 - 6.200

Lúa OM 6976

Lúa khô

6.100 - 6.150

Gạo thơm Jasmine

 

13.500

Gạo Lài sữa

 

17.000

Gạo trắng thông dụng

 

11.400

Gạo Sóc thường

 

12.600

Gạo Sóc Thái

 

14.000

Gạo thơm Đài Loan

 

17.400

Gạo thơm sữa

 

14.400

Trà Vinh

Lúa thơm các loại (OM 6976, OM 5451)

Lúa khô

5.900 - 6.000

Lúa thơm các loại (OM 4900)

Lúa khô

6.900 - 7.000

lúa IR50404

Lúa khô

5.550- 5.600

Lúa Hạt dài

Lúa khô

5.850 - 5.950

Gạo NL

gạo 5% tấm

7.750 - 7.800

Gạo NL

gạo 15% tấm

7.500 - 7.550

Gạo NL

gạo 25% tấm

7.100 - 7.200

Gạo NL (Lức) - IR50404

 

6.750 - 6.850

Gạo NL (Lức) - hạt dài

 

7.000 - 7.100

Nguồn: AGROINFOBáo cáo phân tích thị trường