Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mía đường Sơn La: Lãi 24,7 tỷ trong quý III nhờ sản lượng và giá bán đường tăng
28 | 10 | 2015
Chỉ trong quý III/2015, Mía đường Sơn La ghi nhận 123 tỷ doanh thu, trong đó 121 tới từ doanh thu bán đường. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 24,75 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ 2014.

 CTCP Mía đường Sơn La (Mã SLS) vừa có giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2015. Cụ thể, trong quý III năm nay, SLS sản xuất được 9.954 tấn đường, tăng 253% so với cùng kỳ 2014 là 2.817 tấn. Sản lượng mật rỉ giảm 64% từ 2670 xuống còn 977 tấn.

Cũng trong quý III, giá bán bình quân đường tăng so với cùng kỳ 2014 đạt 12.150 đồng/kg, tăng 8% so với cùng kỳ 2014, giá mật rỉ tăng 25% lên mức 1.714 đồng/kg. Trong khi đó giá thành sản xuất đường lại giảm 10% chỉ còn 9.735 đồng/kg, chênh lệch 2.415 đồng/kg so với giá bán bình quân. 

Quý III/2015, doanh thu từ đường của SLS đạt 121 tỷ và từ mật rỉ đạt hơn 1,7 tỷ đồng, tổng doanh thu 2 mảng là 123 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 24,75 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với quý III/2014.

Ngoài việc giá và sản lượng đường tăng cao, việc được nằm trong diện miễn thuế TNDN (theo thông tư mới của BTC) cũng là một trong những yếu tố chính giúp SLS đạt mức lợi nhuận cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ 2014.

6 tháng đầu năm, SLS đã đạt 48,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 20% kế hoạch cả năm. Với việc lãi sau thuế đạt 24,75 tỷ quý này, lũy kế 9 tháng đầu năm SLS đạt 73 tỷ lãi sau thuế, vượt 80% kế hoạch cả năm. Công ty cũng đặt mục tiêu mức cổ tức dự kiến là 30%.Theo http://bizlive.vn/
Báo cáo phân tích thị trường