Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường sữa năm 2015 và triển vọng năm 2016"
25 | 03 | 2016
AGROINFO công bố với Quý độc giả Báo cáo thị trường sữa năm 2015 và triển vọng năm 2016
Báo cáo nhằm mục đích đưa ra đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng của thị trường năm 2016.
 
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
Tình hình cung cầu thị trường Việt Nam và thế giới 
Biến động giá cả thị trường sữa trong nước và quốc tế
Triển vọng năm 2016: Cung cầu và giá
 
Báo cáo thị trường sữa năm 2015 và triển vọng năm 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Mạng lưới trang trại bò sữa quốc tế (IFCN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê,…
 
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ