Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành Thủy sản năm 2015 và triển vọng 2016"
13 | 01 | 2016
AGROINFO - Trước những biến động của kinh tế thế giới cũng như trong nước, thời gian qua ngành thủy sản đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng không phải không thể tìm kiếm được những cơ hội tốt để phát triển hơn.

Việt Nam đã chính thực gia nhập TPP, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới đối với ngành Thủy sản. Trước thực trạng đó và cũng theo định kỳ hàng năm Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thường niên ngành Thủy sản năm 2015 và triển vọng 2016. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện về cung - cầu, thị trường giá cả, hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản Việt nam,từ đó đưa ra những nhận định, dự báo cho triển vọng phát triển ngành thủy sản trong thời gian tới.

 
Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo thường niên ngành Thủy sản năm 2015 và triển vọng 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế.
 
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường