Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016"
18 | 01 | 2016
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng thị trường trong năm 2016.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Thị trường hồ tiêu thế giới năm 2015, trong đó có phân tích cung cầu năm 2015 và một số quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc
(2) Thị trường hồ tiêu Việt Nam năm 2015, trong đó có tổng hợp thông tin về một số chính sách liên quan đến ngành được ban hành năm 2015
(3) Triển vọng ngành hồ tiêu năm 2016, trong đó có đề cập cụ thể đến tình hình cung cầu hồ tiêu của thế giới và Việt Nam; đặc biệt có đưa ra dự báo về biến động giá sử dụng mô hình dự báo có sự tham vấn ý kiến của chuyên gia
 
Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê; Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng cục Hải Quan,…
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường