Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam năm 2015 - 2016"
11 | 03 | 2016
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng năm 2016. Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hiện trạng của ngành thuốc bảo vệ thực vật thế giới và Việt Nam, trong đó đi sâu vào phân tích thị trường thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng trong năm 2016 về cung cầu, xuất nhập khẩu và biến động giá.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

(1) Quy mô thị trường thuốc bảo vệ thực vật thế giới năm 2015, trong đó có liệt kê các công ty sản xuất tiêu biểu, tình hình xuất nhập khẩu của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ chính; ngoài ra, có tập trung vào thị trường thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc – nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật chính cho Việt Nam
(2) Ước tính cân bằng cung cầu thuốc bảo vệ thực vật trong nước
(3) Tình hình xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam trong năm 2015
(4) Biến động giá một số loại thuốc bảo vệ thực vật phổ biến trên thị trường trong nước
(5) Triển vọng của thị trường năm 2016
 
Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng năm 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ