Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2013 và triển vọng năm 2014"
08 | 01 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2013 và triển vọng năm 2014. Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hiện trạng của ngành thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, trong đó đi sâu vào phân tích thị trường thuốc bảo vệ thực vật năm 2013 và triển vọng với những dự báo về cung, cầu và mặt bằng giá. Báo cáo còn phân tích các yếu tố về cầu, các nguồn cung sản xuất trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá thuốc bảo vệ thực vật bán lẻ trên thị trường trong nước.
 
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Cung, cầu thị trường 
(2) Thương mại thuốc bảo vệ thực vật 
(3) Biến động giá cả thị trường trong nước
(4) Triển vọng của thị trường năm 2014
(5) Ngoài những nội dung chính trên, báo cáo lần này còn tập trung phân tích thị trường thuốc BVTV Trung Quốc về tình hình sản xuất. Bên cạnh đó, báo cáo còn cập nhật một số diễn biến liên quan đến việc hạn chế sản xuất thuốc BVTV có nguồn gốc Neonicotinoid (của EU, Mỹ) và thuốc trừ cỏ Glyphosate không đảm bảo chất lượng (của Trung Quốc).
 
Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ