Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cơ chế một cửa giúp đơn giản hóa chứng nhận xuất khẩu thủy sản Việt Nam
23 | 09 | 2016
Bộ NNPTNT thông báo chứng nhận các lô hàng thủy sản xuất khẩu theo cơ chế một cửa sang Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ được thực hiện bắt đầu từ 1/10.

Bộ NNPTNT cho biết quyết định thực hiện 9 thủ tục hành chính thông qua hệ thống 1 cửa cho thấy nỗ lực của Cục Quản lý nông lâm thủy sản (NAFIQUA) nhằm cải thiện kết nối 1 cửa đến các dịch vụ của Bộ. Theo người phát ngôn của MARD, việc triển khai cấp phép điện tử theo cơ chế một cửa, cùng với ứng dụng chữ ký điện tử đã tạo rat hay đổi căn bản trong cách làm việc truyền thống của các cơ quan quản lý chuyên môn thuộc Bộ, nhằm tiếp cận ứng dụng CNTT hiện đại vào hoạt động.

Theo sáng kiến mới này, NAFIQUA sẽ hợp tác với Tổng cục Hải quan và Viettel ICT để tập huấn do doanh nghiệp và nhân sự chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính của doanh nghiệp. MARD cũng nhấn mạnh rằng liên quan đến việc mở rộng ứng dụng cơ chế 1 cửa cho các thủ tục hành chính khác (pha 2), trong năm 2016, MARD sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng sang 2 nhóm thủ tục hành chính khác là: Cục Thú y trong cấp phép chứng nhận kiểm dịch cho các sản phẩm động vật nhập khẩu (hơn 25.000 ghi nhận/năm) và đăn ký kiểm dịch các sản phẩm động vật nhập khẩu vào Việt Nam cho các nhà nhập khẩu (4.500 ghi nhận/năm).

Đồng thời, Bộ cũng bày tỏ quan tâm tới triển khai 30 thủ tục hành chính theo hệ thống 1 cửa trong vòng 4 năm. Cho đến nay, hệ thống 1 cửa của MARD đã nhận được 25.513 hồ sơ, hơn 77% đã được xử lý tính đến ngày 31/8. Đến nay, Việt Nam đã có 33 thủ tục hành chính của 9 Bộ được thực hiện thông qua hệ thống 1 cửa, theo Tổng cục Hải quan cho biết.

Theo FISGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường