Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đánh bắt trai tại Bến Tre được tái chứng nhận MSC
22 | 09 | 2016
Cho thấy cam kết khai thác bền vững, hoạt động đánh bắt trai bằng tay tại Bến Tre vừa được tái chứng nhận tiêu chuẩn MSC cho hoạt động khai thác thủy sản bền vững và được quản lý tốt.

Như vậy, các sản phẩm trai từ Bến Tre được đánh bắt bằng tay sẽ tiếp tục được dán nhãn xanh MSC. Phương pháp khai thác có lựa chọn, ảnh hưởng thấp tới nguồn lợi, giúp đảm bảo sự xáo trộn tối thiểu môi trường sinh thái tầng cát mà trai thường được khai thác và đảm bảo không có bất cứ loại sinh vật nào bị đánh bắt.

Theo ông Patrick Caleo, đại diện MSC phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, đánh bắt trai tại Bến Tre là hoạt động khai thác thủy sản quy mô nhỏ đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận MSC vào năm 2009. MSC nhận thấy các HTX tiếp tục được tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên các hệ sinh thái tại Bến Tre và được nhận diện tích cực trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Cách bờ biển 65km, tỉnh Bến Tre là một khu vực quan trọng về đa dạng sinh học và khai thác trai mang lại giá trị kinh tế quan trọng. Sản lượng đánh bắt trai năm 2015 của tỉnh đạt 1.925 tấn, bao gồm 11 HTX trong tỉnh tham gia khai thác.

Một nhóm chuyên gia từ  ME Certification Limited (MEC) đã đánh giá ngành khai thác trai của tỉnh dựa trên 3 nguyên tắc của MSC: sự lành mạnh của nguồn lợi, ảnh hưởng của khai thác tới môi trường biển; và quản lý thủy sản. 11HTX đã đánh bắt trai và tích cực quản lý nguồn lợi thủy sản, đảm bảo nguồn lợi thủy sản tiếp tục được tái sinh.

Theo FISGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường