Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất – nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng trong tháng 8/2016
05 | 10 | 2016
Trong tháng 8/2016, sản lương cao su tự nhiên của Ấn Độ tang 21% lên 58.000 tấn, theo Hội đồng cao su Ấn Độ cho biết. Nhập khẩu trong tháng 8 cũng tăng 27% lên 47.540 tấn. Trong cùng kỳ năm ngoái, sản lượng cao su tự nhiên Ấn Độ đạt 48.000 tấn và nhập khẩu đạt 37.413 tấn.

Tiêu dùng cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng 6% lên 87.500 tấn trong tháng 8/2016, cao hơn mức tiêu dùng 82.725 tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm 28 tấn so với mức 155 tấn trong cùng kỳ so sánh. Trong 5 tháng đầu năm tài khóa hiện tại, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ đạt 245.000 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm tài khóa trước. Tiêu dùng tăng 6% lên 433.090 tấn từ tháng 4 – 8/2016 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Commodity OnlineGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường