Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng điều thô năm 2016 của Bờ Biển Ngà ước đạt 650.000 tấn
11 | 10 | 2016
Theo ước tính của một nhà xuất khẩu điều lớn của Bờ Biển Ngà, sản lượng điều thô của nước này năm 2016 đạt 650.000 tấn, giảm 50.000 tấn so với mức sản lượng 700.000 tấn năm 2015.

Tính đến cuối tháng 8/2016, sản lượng điều thô của Bờ Biển Ngà đạt hơn 530.000 tấn. Theo nhà xuất khẩu trên, vị thế nước sản xuất điều thô lớn nhất thế giới sẽ không bị đe dọa do sản lượng giảm và đưa ra nguyên nhân thiếu mưa khiến sản xuất suy giảm.

Ngành sản xuất điều của Bờ Biển Ngà có khoảng 250.000 nông dân và tuyển dụng hơn 1 triệu lao động.

Theo Africa TimeGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường