Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt điều có thể sẽ tăng cao
24 | 11 | 2014

Các chuyên gia ngành điều dự báo, tình hình vụ điều toàn cầu niên vụ 2014 – 2015không thuận lợi, trong khi nhu cầu thu mua tiêu dùng tại các thị trường lớn như Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu, Trung Đông... tiếp tục tăng trưởng sẽ giúp giá điều tăng cao trong vụ tới.

 
Thị trường tiêu thụ điều đang rất tốt, đầu ra cho sản phẩm hoàn toàn yên tâm và giá bán sẽ tăng lên. 
 
Nguồn: VINANET
 


Báo cáo phân tích thị trường