Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng kết diễn biến giá hạt điều tháng 8/2014
09 | 09 | 2014
Trong tháng 8/2014, giá điều khô Bình Phước biến động nhẹ trong khoảng 26.500 – 31.500 đồng/kg. Mức giá trung bình cả tháng khoảng 29.800 đồng/kg. Biến động giá điều cụ thể như sau:

Vào thời điểm đầu tháng, giá điều trung bình ước khoảng 27.750 đồng/kg, sau đó tăng lên 31.500 đồng/kg vào cuối tuần đầu tiên. Đến giữa tháng, giá điều đạt mốc cao nhất là 32.000 đồng/kg, sau đó giảm dần xuống 28.500 đồng kg vào khoảng 20/8. Trong các ngày sau đó, giá tăng trưởng trở lại mốc 30.000 đồng/kg, tuy nhiên lại có xu hướng giảm nhẹ vào các ngày cuối tháng.

Diễn giá hạt điều khô tại Bình Phước trong tháng 8/2014
 
Nguồn: AGROINFO
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường