Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh
18 | 06 | 2014
Với sản lượng xuất khẩu 98 nghìn tấn, kim ngạch 617 triệu USD, xuất khẩu hạt điều trong 5 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng cả về sản lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 10,6% về lượng và 11,3% về kim ngạch).

Trong đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ đạt 21,4 nghìn tấn, kim ngạch đạt 133,9 triệu USD, tăng 26,5% về lượng và 22,9% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2013; chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu điều cả nước. Cùng với Hoa Kỳ, thị trường Hà Lan cũng ghi nhận sự tăng trưởng với mức tăng lần lượt là 9,5% và 6,1% (sản lượng 6,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 44,2 triệu USD). Trong khi đó, xuất khẩu điều sang một số thị trường khác như Ấn Độ, Pakistan lại sụt giảm mạnh.

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) dự báo: Xuất khẩu nhân điều trong cả năm 2014 sẽ đạt 270 nghìn tấn với kim ngạch đạt 1,8 tỷ USD. Nếu cộng thêm các mặt hàng dầu vỏ hạt điều và sản phẩm chế biến sâu thì kim ngạch xuất khẩu điều cả nước có thể đạt 2,2 tỷ USD.
 
Theo tính toán của Vinacas, hiện nay, diện tích trồng điều cả nước mới chỉ đáp ứng được 35% công suất chế biến trong nước. Do đó, ngành điều đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ có tổng diện tích trồng điều là 350 nghìn ha, trong đó diện tích cho sản phẩm chế biến là 300 nghìn ha; năng suất bình quân đạt 15 tạ/ha, sản lượng 450 nghìn tấn./.
 
Nguồn: thuongmai.vn
 


Báo cáo phân tích thị trường