Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều thắng lợi, sản xuất điều thô được chú trọng hơn
04 | 01 | 2017
Xuất khẩu điều trong tháng 12/2015 của Việt Nam ước đạt 26.000 tấn, trị giá 239 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu điều năm 2016 lên 347.000 tấn điều, trị giá 2,84 tỷ USD, tăng 5,6% về lượng và 18,4% về giá trị so với năm 2015.

Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt 34.1%, 14.9% và 13.3% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 11 tháng đầu năm 2016, xuât khẩu điều tăng mạnh nhất sang các thị trường: Israel (55,4%), Đức (52,1%), Trung Quốc (28,4%), Ý (22.9 %), Hà Lan (22,3%) and Anh (20,7%).

Với hoạt động xuất khẩu đạt được kết quả tích cực, sản xuất điều nội địa cũng được chú trọng hơn. Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết đến cuối năm 2016, tỉnh đã xây dựng 7 vườn cây giống trên diện tích 3ha và trong 2 năm 2015-16, tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn và nhận được 37 giống điều và hiện đã bắt đầu cho sinh sản bằng chồi.

Theo đó, các vườn điều tái canh đầu tiên đã được triển khai tại huyện Huoai, Da The, Cát Tiên và Đam Rông, với các giống PN1, AB 29, AB 0508. Hiện tất cả các giống đã nảy chồi và sinh trưởng tốt. Ngoài ra, trong 2 năm qua, các địa phương này đã triển khai cấy ghép 380ha điều, với tỷ lệ đâm chồi 72%. Đối với hoạt động tái canh, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã tái canh hơn 2.200ha điều, tỷ lệ sống đạt hơn 92,8%.

Theo Vietnam +, News HighlandsGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường