Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cốt-đi-voa tạm ngừng cấp phép xuất khẩu hạt điều đến cuối tháng 3/2010
23 | 03 | 2010
Từ đầu năm nay, Chính phủ Cốt-đi-voa tạm ngừng cấp giấy phép xuất khẩu hạt điều và chỉ cho phép các doanh nghiệp nước này xuất khẩu trở lại vào cuối tháng 3 đầu tháng 4/2010.

Nguyên nhân là do Tổng thống Côte d’Ivoire vừa thay đổi bộ máy quản lý, Bộ trưởng Nông nghiệp mới nhận chức khoảng hai tuần nên các giấy phép xuất khẩu điều vẫn chưa được ký. Đồng thời, thuế xuất khẩu hạt điều và giá trên vùng nguyên liệu đều cũng chưa được xác định.

Năm 2008, Cốt-đi-voa đã sản xuất được 330.000 tấn điều thô, đứng thứ hai thế giới sau Ấn Độ (400.000 tấn) và là nước xuất khẩu điều thô lớn nhất thế giới. Năm 2009, sản lượng điều của nước này ước đạt 350.000 tấn.

Cốt-đi-voa là nhà cung cấp điều thô quan trọng của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu điều thô của các doanh nghiệp Việt Nam từ nước này đạt 58,6 triệu USD.(Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc)
Báo cáo phân tích thị trường