Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê của Cốt Đi Voa giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay
24 | 04 | 2009
Trong 6 tháng đầu niên vụ 2008/2009(tháng 10 đến tháng 3),Cốt Đivoa đã xuất khẩu được 30.517 tấn cà phê robusta, giảm 49%, tương đương với 29.021 tấn so với mức 59.538 tấn đã giao trong mùa trước đó.

Giao hàng giảm là do lệnh cấm xuất khẩu cà phê chất lượng kém được đặt ra từ đầu mùa này.
Cốt Đi Voa đã sản xuất khoảng 2% tổng sản xuất cà phê thế giới hàng năm và là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai châu Phi sau Ethiopia.

Mùa marketing cà phê bắt đầu từ tháng 10 năm này đến tháng 9 năm sau và đạt đỉnh cao trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.

Dưới đây là giao hàng cà phê robusta xanh tại các cảng tính theo tấn

Các cảng 
      3/ 09    3/ 08Từ đầu niên vụ tới tháng 3/2009 Từ đầu niên vụ tới tháng 3/2008
Abidjan          5.223    7.512   14.806    42.074
San Pedro          467         58   2.074     5.803
Beans total  5.69 7.570   16.880    47.877Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường