Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tạm bãi bỏ giấy phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu
11 | 11 | 2009
Bộ Công Thương vừa có thông báo sẽ tạm bãi bỏ giấy phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu.
Theo đó, doanh nghiệp sẽ được làm thủ tục xuất khẩu phân bón trực tiếp với hải quan mà không cần phải xin phép Bộ Công Thương. Từ trước đến nay, việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu phải xin phép Bộ Công Thương được quy định tại Thông tư số 04 năm 2006 của Bộ Thương mại, với mục đích chính là nhằm đảm bảo nguồn cung phân bón trong nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp và hiệp hội phân bón Việt Nam, điều này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và không còn cần thiết. Vì vậy, ngày 5/11/09, Bộ Công Thương đã có thông tư mới về việc tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu. Thông tư mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực chính thức vào giữa tháng 12/2009.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường