Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng nhập khẩu phân bón trong tháng 10 của VN tăng
06 | 11 | 2009
Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 10/2009 lượng nhập khẩu phân bón hóa học các loại của Việt Nam vào khoảng 300 nghìn tấn, với tổng trị giá 90 triệu USD, tăng 87,5% về lượng nhưng chỉ tăng 12,5% về giá trị so với tháng 10/2008.
Tính chung 10 tháng đầu năm 2009, tổng lượng nhập khẩu ước tính vào khoảng 3667 nghìn tấn, trị giá 1144 triệu USD. So với 10 tháng năm 2008, tổng lượng nhập khẩu phân bón năm nay đã tăng thêm 30,1% nhưng xét về kim ngạch lại giảm tới 18,1% do giá phân bón thế giới đã giảm mạnh kể từ đầu năm 2009.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ